Eroa kirkosta Verolaskuri Media Ole mukana Palaute På svenska

Lasten asema

Jäsenyys ja eroaminen

Lapset eivät automaattisesti eroa vanhempien erotessa.

Lapsen kirkosta eroamiseen vaaditaan molempien huoltajien suostumus. 12 vuotta täyttäneeltä vaaditaan myös hänen oma suostumuksensa. Lakitekstissä ilmaistaan asia niin, että 12–14-vuotiaan tulee antaa suostumus huoltajien tekemään eroilmoitukseen, ja 15–17-vuotiaan tulee tehdä itse eroilmoitus ja saada siihen huoltajien suostumus.

Tämä sivusto luo oikeanlaisen lomakkeen eroajien henkilötunnusten perusteella. Lomake on paperinen, sähköinen eroaminen onnistuu toistaiseksi vain yksinään eroavalta täysi-ikäiseltä.

Lapsen tai lapsia voi erottaa samalla kun eroaa itse, tai muulloinkin, vaikka itse jäisi kirkon jäseneksi.

Tulevat lapset voidaan kastaa kirkon jäseniksi, jos toinen vanhemmista on jäsen. Jos molemmat vanhemmat ovat kirkosta eronneita, ei alle 12-vuotiasta voi liittää kirkkoon.

Uskonnon ja ET:n opetus

Jos lapsi ei kuulu kirkkoon, hän opiskelee yleensä elämänkatsomustietoa. Huoltajat voivat yhdessä päättää, että lapsi opiskelee sen sijaan uskontoa. Lukiolainen, joka ei kuulu kirkkoon, päättää itse, opiskeleeko uskontoa vai ET:tä.

Kirkkoon kuuluvalle lapselle ja nuorelle uskonnon opetus on pakollista.

Kummius, nimenanto ym.

Jos lapsi kastetaan, kelpaavat "virallisiksi" kummeiksi vain kirkkoon kuuluvat. Uskonnottomissa nimiäisissä voidaan tietysti valita vapaasti kummeja kirkkoon kuuluvista ja kuulumattomista. Nimiäisistä ks. Pro-Seremonioiden nimiäissivut.

Kummisuhteeseen kirkosta eroamisella ei ole merkitystä. Juridisesti kummius ei sido mitenkään, ks. tarkemmin uskonnonvapaus.fi:n juttu Erosin kirkosta, olenko vielä kummi?.

Rippi- vai protuleiri?

Rippikouluun otetaan ainakin nykyään myös kirkkoon kuulumattomia nuoria. Käytäntö voi muuttua tulevina vuosina.

Uskonnoton vaihtoehto on protuleiri. Siitä löydät lisätietoa protun omilta sivuilta.