Eroa kirkosta Verolaskuri Media Ole mukana Palaute På svenska

FAQ — usein kysyttyjä kysymyksiä

LAPSET

Eroavatko lapsemme automaattisesti, kun me eroamme?

Eivät eroa. Lasten erottamiseen kirkosta tarvitaan aina erillinen ilmoitus.

Olen eronnut kirkosta. Miten voin erottaa lapseni kirkosta?

Tarvitset paperia ja postimerkin. Alle 15-vuotiaita lapsia varten on erillinen lomake. 15-17 -vuotias voi erota kirjallisesti molempien huoltajien suostumuksella, nuoren erolomake.

Voidaanko lapseni kastaa, kun itse olen eronnut?

Ainakin toisen vanhemmista pitää kuulua kirkkoon, jotta alle 12-vuotias lapsi voi liittyä kirkon jäseneksi.

Voiko kirkkoon kuulumaton lapsi opiskella uskontoa?

Peruskoulussa kaikki oppilaat saavat molempien huoltajien halutessa osallistua ev.lut. uskonnon opetukseen. Lukiossa jokainen opiskelija saa omalla päätöksellään valita ev.lut. uskonnon.

Suosittelemme elämänkatsomustiedon eli ET:n valintaa, ks. et-opetus.fi.

Voiko lapseni käydä rippikoulun, kun olen eronnut kirkosta?

Voi käydä.

Suosittelemme parempana vaihtoehtona protuleiriä.

KIRKOLLISVERO

Mistä tuloista maksetaan kirkollisveroa?

Kirkollisveroa maksetaan palkasta, eläkkeestä ja palkan kaltaisista palkkioista. Perintö- ja lahjaveroista ei makseta kirkollisveroa, eikä pääomatuloista. Sosiaalietuuksista osa (mm. opintoraha) on verotettavaa tuloa, osa (mm. lapsilisä, asumistuki) taas ei ole. Verovapaista korvauksista, kuten päivärahasta tai kilometrikorvauksesta, kirkollisveroa ei makseta.

Yritysten yhteisöverosta ei enää mene suoraan osuutta valtionkirkoille, vaan valtio tukee niitä suoraan budjetista.

Maksanko kirkollisveroa, jos olen osan vuotta jäsen?

Kirkollisveroa maksetaan koko vuosi, jos on vuoden alkaessa jäsen. Teoriassa voi vaikka joka vuosi liittyä tammikuun 1. päivä ja erota joulukuun 31. päivä, eikä kirkollisveroa silloin mene.

Suosittelemme, että kirkon palveluita käyttävät myös reilusti maksavat kirkollisveronsa. Poikkeus on ehkä tilanne, jossa sukulaisten painostuksesta joutuu vihityttämään itsensä kirkossa.

Erosin joulukuussa. Miksi verokortin mukaan maksan kirkollisveroa?

Seuraavan vuoden verokortit tulostetaan jo marraskuun lopulla. Jos olet eronnut kirkosta viime vuoden puolella ja haluat säästää veroja jo tämän vuoden mittaan, voit pyytää uuden verokortin. Ellet tee sitä, kirkollisveron osuus aikanaan korjataan lopulliseen verotuspäätökseen.

Pitääkö eroamisesta ilmoittaa erikseen verottajalle?

Ei tarvitse. Verotoimisto saa tiedon suoraan väestötietojärjestelmästä.

Maksavatko alaikäiset kirkollisveroa?

Kyllä, aivan kuten aikuisetkin, jos heillä on tuloja. Käytännössä alle 18-vuotiaat ovat usein töissä vain kesäkuukaudet, ja palkkatulo voi jäädä perusvähennysten alapuolelle, jolloin veroa ei mene.

Suosittelemme, että lapsi jätetään kaikkien katsomusryhmien ulkopuolelle, neutraaliin tilaan, kunnes hän itse mahdollisesti haluaa liittyä jonkin ryhmän jäseneksi.

KASTE, KUMMIUS, VIHKIMINEN

Olen kummi. Mitä tapahtuu kun eroan?

Ei tapahdu mitään erikoista. Kummius ei sido laillisesti suuntaan tai toiseen, kyse on vain ystävyyssuhteesta, joka on rituaalisesti vahvistettu. Ks. tarkemmin Uskonnonvapaus.fi -sivuston artikkelista.

Voiko minusta tulla kummi eroamiseni jälkeen?

Kirkon kanta on, että kummin tulee kuulua kirkkoon. Ks. tarkemmin Uskonnonvapaus.fi -sivuston artikkelista. Kummius ei kuitenkaan ole millään lailla virallisesti velvoittava tai määritetty asema ja vanhemmat voivat nimetä lapsensa kummiksi kenet haluavat.

Suosittelemme järjestämään uskonnottomia nimiäisiä, joissa ei ole tällaisia rajoituksia. Ks. tarkemmin Pro-Seremoniat / nimiäiset.

Onnistuuko kirkkovihkiminen eroni jälkeen?

Varsinainen vihkiminen vaatii molempien kuuluvan kirkkoon. Jos vain toinen morsiusparista kuuluu, voidaan aiemmin solmittu siviiliavioliitto siunata kirkossa; häävieraat eivät yleensä edes huomaa toimitusten eroa.

Suosittelemme siviilivihkimistä ja uskonnottomia häitä. Ks. tarkemmin Pro-Seremoniat / häät.

Meidät on vihitty kirkossa. Vaikuttaako kirkosta eroaminen avioliittoomme?

Ei vaikuta. Avioliitto on maallinen sopimus, vaikka rekisteröidyillä uskontokunnilla onkin vihkimisoikeus. Eroaminen uskontokunnasta ei siis vaikuta avioliittoon, vaikka vihkijä olisi ollut pappi.

Voiko kirkosta eronnut olla kaaso tai bestman?

Kyllä voi. Kaason ja bestmanin tehtäviin ei liity mitään uskonnollista, eikä heitä välttämättä edes tarvita.

EROAMINEN

Koska ero kirkosta astuu voimaan?

Ero astuu voimaan, kun eroilmoitus saapuu Digi- ja väestötietovirastoon. Sähköisesti eroavilla tämä tapahtuu yleensä parissa minuutissa.

Esimerkiksi illalla 31.12.2020 sähköisesti eronneen eropäivä tulee vuodelle 2020, vaikka virasto käsittelee eron vasta seuraavan vuoden alussa.

Alle 18-vuotiaiden on erottava paperikirjeellä. Jos kirjeen postittaa aivan joulukuun viimeisenä päivänä, ero merkitään seuraavalle vuodelle koska kirje saapuu silloin perille.

Mistä uskontokunnista voin erota tällä sivulla?

Eroakirkosta-sivun kautta voi erota valtionkirkoista, eli evankelis-luterilaisesta ja ortodoksisesta kirkosta.

Miten muista uskontokunnista erotaan?

Katso uskonnonvapaus.fi -sivuston hakusana eroaminen uskontokunnasta.

Saanko vahvistuksen erostani?

Saat. Digi- ja väestötietovirasto lähettää kirjallisen vahvistuksen 1–3 viikon kuluessa.

Mihin osoitteeseen vahvistus lähetetään?

Vakituista osoitetta käytetään pääsääntöisesti. Jos vakituista osoitetta ei ole, vahvistus lähtee tilapäiseen osoitteeseen ja jos tilapäistäkään osoitetta ei ole, vahvistus lähtee postiosoitteeseen.

SEKALAISTA

Minne kirkosta eronneet haudataan?

Evankelis-luterilainen kirkko saa suoraa valtiontukea, ja on toisaalta velvollinen tarjoamaan hautapaikan kaikille. Hautapaikan hinta ei saa riippua siitä, kuuluiko vainaja kirkkoon.

Hautapaikan voi pyytää erilliseltä tunnustuksettomalta alueelta. Jonkin verran hautausmaita on myös vapaa-ajattelijoiden yhdistyksillä. Hautaustestamentista ks. siviilihautajaiset.fi.

Saako pappi siunata kirkosta eronneen vainajan?

Saa, ja valitettavan usein siunaakin. Suomessa on periaatteena "luterilainen kunnes toisin todistetaan". Jos vainaja on eläessään ilmaissut vastustavansa siunausta esimerkiksi hautaustestamentilla, ei pappi saa siunata vainajaa edes omaisten pyynnöstä.

Toivomme lain muuttuvan siten, että kirkosta eronnut siunattaisiin vain nimenomaisesta pyynnöstä eikä nimenomaisen kiellon puuttuessa.

Muutin ulkomaille. Kuulunko yhä kirkkoon?

Jos olet luopunut Suomen kansalaisuudesta, olet tullut samalla eronneeksi kirkosta.

Jos sinulla on yhä Suomen kansalaisuus, kuulut muodollisesti kirkkoon. Voit erota lähettämällä eroilmoituksen ja merkitsemällä kotikunnaksi viimeisen Suomessa olleen kotikuntasi.

Mistä tiedän kuulunko kirkkoon?

Voit tarkistaa asian Digi- ja västötietoviraston sivulla. Kirjautumiseen tarvitset verkkopankkitunnukset.

Saako uskonnonopettaja erota kirkosta?

Saa erota. Tämän estänyt laki kumottiin jo vuonna 2003.

Voiko kirkosta eronnut olla kirkon töissä?

Osittain kyllä, osittain ei.

Kirkon virkasuhteessa vaaditaan jäsenyyttä. Työsuhteessa olevilta vaaditaan jäsenyyttä, jos työ liittyy jumalanpalvelukseen, kirkollisiin toimituksiin, diakoniaan tai opetukseen. Rajanvetoa asiasta on ainakin oikeusasiamiehen päätöksessä 1994/1999 ja eräässä työsuojelupiirin ratkaisussa.

11.5.2010 Uudenkaupungin seurakuntayhtymän puutarhuri tuomittiin työsyrjinnästä, koska hän ei ottanut kirkosta eronnutta töihin hautausmaalle.

Mistä kirkosta eronnut saa virkatodistuksen?

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikasta.

Yleensä virkatodistusta tarvitaan lähinnä ulkomailla asioidessa, Suomessa harvoin muuten kuin perunkirjoituksessa vainajan sukua selvitettäessä.

Voiko kirkkoon liittyä takaisin?

Voi, helpoiten sivulla liitykirkkoon.fi. Jos olet käynyt rippikoulun ja sinut on konfirmoitu, voit liittyä hyvinkin helposti. Jos rippikoulu tai konfirmaatio on käymättä, ne pitää ensin hoitaa.

Jos eroan kirkosta, saako joku muu tietää asiasta?

Valtion viranomaiset tai kirkko ei paljasta tietoa kenellekään ulkopuoliselle.

Kotiisi tulee 1-3 viikon kuluessa erosta Digi- ja väestötietovirastolta vahvistuskirje, ja monet seurakunnat lähettävät kirjeen eronneille jäsenilleen. Perheenjäsenesi voivat saada näistä tietää, että olet eronnut.

Väestötietolain mukaan tieto elossaolevan ihmisen uskontokuntaan kuulumisesta luovutetaan vain viranomaiselle, joka tarvitsee tietoa virkatehtäviin. Käytännössä näitä ovat verovirasto, pääesikunta, sekä peruskoulu ja lukio.

Tuttavani on töissä kirkolla, saako hän tietää jos eroan kirkosta?

Tämä riippuu missä virassa tuttavasi on kirkolla; todennäköisesti hän ei saa tietää. Uskontokuntaan kuuluminen tai kuulumattomuus on arkaluontoista tietoa, vähän niin kuin terveydentila. Jos joku seurakunnan työntekijä kertoo kirkosta eroamisesta eteenpäin tekee hän vähintään virkavirheen.

TÄSTÄ PALVELUSTA

Mitä tietoja palvelu tallentaa eroajista?

Iän, sukupuolen, kotikunnan ja uskontokunnan. Nimiä ja henkilötunnuksia ei tallenneta. Tietoja käytetään tiedotteissa ("Turussa eroaminen lisääntyi 15%, Kuopiossa vain 5%...") ja tieteellisessä tutkimuksessa.

Mikä on tarkistuskoodi?

Tarkistuskoodia käytetään ongelmatilanteiden käsittelyyn, sen avulla voidaan myöhemmin todistaa ero tehdyksi. Säilytä koodi kunnes kunnes Digi- ja väestötietovirasto lähettää vahvistuskirjeen erosta. Jos kirjettä ei tule kolmessa viikossa, lähetä viesti eroakirkosta.fi-palvelulle osoitteeseen info@eroakirkosta.fi.

Onko palvelu turvallinen?

Kyllä on. Erolomake on suojattu HTTPS-salauksella, joten liikenne käyttäjältä palveluun on turvassa. Tämän jälkeen lomake välittää tiedon Digi- ja väestötietovirastolle sähköpostilla, joka kulkee TLS-suojattuna sähköpostipalvelinten välillä. Palvelu ei tallenna nimiä eikä henkilötunnuksia. Tieto eroamisesta jää vain väestörekisteriin.

Palvelu tallentaa Tietoarkistoon anonymisoituja otoksia eroamisilmoituksista tutkimuskäyttöön luovutettaviksi.

Onko tämän sivun lomake varmasti "virallinen"?

Kyllä, tämä on virallinen. Eroamisen voi hoitaa monin tavoin: suoraan sähköpostilla Digi- ja väestötietovirastolle, tämän sivuston kautta, valtionhallinnon lomakkeella tai vaikka kirjoittamalla eroilmoituksen käsin paperille. Uskonnonvapauslaki määrää vain, että eroilmoituksen on oltava kirjallinen. Lisäksi ilmoituksen on tietysti yksilöitävä eroaja tarkasti, käytännössä tähän tarvitaan henkilötunnus.