Eroa kirkosta Verolaskuri Media Ole mukana Palaute På svenska

Utträde ur kyrkan — familjens blankett

Vänligen fyll i personuppgifterna på personer som lämnar kyrkan. Webbplatsen sparar inte dina personuppgifter.

Uppgifterna på personen som träder ut
Släktnamn:
Förnamn:
Personbeteckning: (format 301271-834R)
Kommun:
Religionssamfund:
 
Uppgifterna på barnen som träder ur
Släktnamn:
Förnamn:
Personbeteckning:
 
Släktnamn:
Förnamn:
Personbeteckning:
 
Släktnamn:
Förnamn:
Personbeteckning:
 
Släktnamn:
Förnamn:
Personbeteckning:
 
Släktnamn:
Förnamn:
Personbeteckning:
 
Andra vårdnadshavarens namn (fyll inte om du är ensamförsörjare)
Släktnamn:
Förnamn: