Eroa kirkosta Verolaskuri Media Ole mukana Palaute På svenska

Utträde ur kyrkan — familjens blankett

En myndig kan enklast skriva sig ut ur kyrkan via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas sida för kontroll av egna uppgifter. Identifiering till tjänsten sker med nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

Även pappersblanketterna står till förfogande.

Uppgifterna på personen som träder ut
Släktnamn:
Förnamn:
Personbeteckning: (format 301271-834R)
Kommun:
Religionssamfund:
 
Uppgifterna på barnen som träder ur
Släktnamn:
Förnamn:
Personbeteckning:
 
Släktnamn:
Förnamn:
Personbeteckning:
 
Släktnamn:
Förnamn:
Personbeteckning:
 
Släktnamn:
Förnamn:
Personbeteckning:
 
Släktnamn:
Förnamn:
Personbeteckning:
 
Andra vårdnadshavarens namn (fyll inte om du är ensamförsörjare)
Släktnamn:
Förnamn: