Eroa kirkosta Verolaskuri Media Ole mukana Palaute På svenska

Utträde ur kyrkan — familjens blankett

Använd i första hand Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänst för att träda ut ur kyrkan. Blanketten nedan fungerar ifall man inte vill använda nätbankskoder eller annan elektronisk identifieringstjänst.

Även pappersblanketterna står till förfogande.

Uppgifterna på personen som träder ut
Släktnamn:
Förnamn:
Personbeteckning: (format 301271-834R)
Kommun:
Religionssamfund:
 
Uppgifterna på barnen som träder ur
Släktnamn:
Förnamn:
Personbeteckning:
 
Släktnamn:
Förnamn:
Personbeteckning:
 
Släktnamn:
Förnamn:
Personbeteckning:
 
Släktnamn:
Förnamn:
Personbeteckning:
 
Släktnamn:
Förnamn:
Personbeteckning:
 
Andra vårdnadshavarens namn (fyll inte om du är ensamförsörjare)
Släktnamn:
Förnamn: