Eroa kirkosta Verolaskuri Media Ole mukana Palaute På svenska
Lisätty: 2014-01-05

Eroakirkosta.fi-palvelun tavoite: Kirkko on erotettava valtiosta

Kun eroakirkosta.fi-palvelu perustettiin marraskuun 21. päivä 2003, sille asetettiin kolme tavoitetta: kirkosta eroamisen helpottaminen, keskustelun herättäminen valtionkirkon asemasta ja julkisuutta vapaa-ajattelijoille.

Kirkko perustelee valtionkirkollista asemaansa suurella jäsenmäärällä. Eroakirkosta.fi-palvelu on suunnattu juuri tätä perustelua vastaan. Kirkon jäsenmäärä onkin pudonnut merkittävästi parin viimeisen vuosikymmenen aikana, jolloin eroakirkosta.fi-palvelu on toiminut. Mitä alemmaksi jäsenmäärä putoaa, sitä vähemmän on perusteita evankelis-luterilaisen kirkon erityisoikeuksille.

Kirkko pystyy liittämään lapset kirkkoon väestötietojärjestelmän kautta. Tämä merkintä väestötietojärjestelmässä velvoittaa lasta hänen aikuistuessaan maksamaan kirkollisveroa niin kauan, kunnes hän eroaa kirkosta.

Vapaa-ajattelijoiden tavoitteena on ollut vuosikymmeniä kirkon ja valtion erottaminen. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon valtionkirkollisuus näkyy mm. sen julkisoikeudellisessa asemassa: sen säännöt on mainittu perustuslaissa ja kirkon työntekijät ovat virkamiehiä aivan samalla tavalla kuin kunnan ja valtion työntekijät.

Muita merkittäviä valtionkirkollisia tekijöitä on veronkanto-oikeus. Kirkollisvero määräytyy samalla tavalla kuin kunnallisvero, ja se kannetaan samalla kuin valtion ja kunnan verot.

Perustuslain 76 §:ssä säädetyn Kirkkolain valmistelee kirkolliskokous ja sen hyväksyy eduskunta saamatta kuitenkaan muuttaa sitä. Eduskunta ei käsittele eikä lakikirjaan ole merkitty minkään muun yhteisön sääntöjä kuin evankelis-luterilaisen kirkon. Evankelis-luterilaisen kirkon valtionkirkollisten erityisoikeuksien listaa voisi jatkaa lähes loputtomiin.

Euroopan neuvoston yleiskokouksen suosituksen mukaan Euroopan yhteisiä arvoja on valtion ja kirkon erottaminen toisistaan. Vapaa-ajattelijoiden mielestä Suomen valtion on kohdeltava kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti heidän uskonnostaan tai vakaumuksestaan riippumatta. Suomen valtion pitää olla neutraali ja puolueeton suhteessa uskontoihin ja vakaumuksiin. Uskonto ja vakaumus on saatava halutessaan pitää yksityisasiana.

Eroakirkosta.fi-palvelu on erittäin helppokäyttöinen ja sitä on markkinoitu voimallisesti alusta asti. Tutkimusten mukaan eroakirkosta.fi-palvelun tunsi 70 prosenttia suomalaisista jo vuonna 2014. (Solita, Suomi Oy Ab - Sähköisten palveluiden käyttö -tutkimus, sivu 12, http://www.solita.fi/wp-content/uploads/2015/01/Solita_tutkimus_verkkopalveluista2014.pdf ) Enimmillään yli 95 prosenttia kirkosta eroajista on käyttänyt eroakirkosta.fi-palvelua.

Lisätietoja antaa:

Petri Karisma
Eroakirkosta.fi-palvelun toinen perustaja
Puheenjohtaja
Vakaumusten tasa-arvo VATA ry
040 748 9532
petri.karisma@orvokki.net

Kaj Torrkulla
Eroakirkosta.fi-palvelun tiedottaja
Taloudenhoitaja
Vakaumusten tasa-arvo VATA ry
045 859 3143
kaj.torrkulla@eroakirkosta.fi