Eroa kirkosta Verolaskuri Media Ole mukana Palaute På svenska
Lisätty: 2013-12-30

TIEDOKSI TOIMITUKSILLE

Kirkko tiedottaa väärin kirkosta eroamiset ja liittymiset vuoden lopulla.

Hyvä toimittaja tai toimitus

Tulet saamaan lähipäivinä evankelis-luterilaisen kirkon ennakkotiedon eronneista ja liittyneistä. Luvut ovat jo viiden vuoden ajan olleet väärin, ja niin ne tulevat nytkin olemaan. Eroajia on selvästi väitettyä enemmän ja liittyneitä hieman väitettyä vähemmän.

Vuosina 2008-2012 ero on ollut noin 450 liittyjää liikaa ja 3000 eroa liian vähän:

ERONNEET
Ennakkotieto | Lopullinen tieto | Erotus
2008 | 48268 | 52203 | +3935
2009 | 41225 | 43650 | +2425
2010 | 80612 | 83097 | +2485
2011 | 42693 | 46177 | +3484
2012 | 38573 | 41079 | +2506
Keskiarvo | 50274 | 53241 | +2967

LIITTYNEET
Ennakkotieto | Lopullinen tieto | Erotus
2008 | 11156 | 10763 | -393
2009 | 12588 | 12195 | -393
2010 | 13816 | 13284 | -532
2011 | 14082 | 13623 | -459
2012 | 14639 | 14108 | -531
Keskiarvo | 13256 | 12795 | -462

Sille, miksi liittyneiden määrä on liian suuri, ei ole tiedossamme olevaa selitystä.

Osa liittyneistä on alle 1-vuotiaana liitetyksi merkittyjä, siis kastettuja vauvoja, jotka on ensin ehditty merkitä väestötietojärjestelmään ilman uskontokuntatietoa. Vuonna 2012 määrä oli noin 1600, ja todellinen liittyneiden määrä siis noin 12500 eikä 14100.

Aikuiskasteiden määrä on viime vuosina vähentynyt ja oli viime vuonna alle 650. Kirkon uusjäsenhankinta siis tahmaa, samaan aikaan kun aiemmin eronneiden paluumuutto kasvaa hitaasti.

Eronneiden ennakkoluvun virhettä selittää ajankohta. Tiedot haetaan väestötietojärjestelmästä ennen vuodenvaihdetta, ja vuoden viimeisinä päivinä eroaa useita tuhansia. Lisäksi osassa maistraatteja on jonossa vanhempiakin eroilmoituksia käsittelyä odottamassa.

Tilastoja vertailtaessa kannattaa huomata, että Tilastokeskus laskee uskontokuntiin kuulumattomat vauvat äidin uskontokunnan mukaan. Väestörekisterikeskus ja kirkko itse laskevat vauvat jäseniksi kasteen jälkeen. Vähemmistöuskonnoissa merkittävin virhe on helluntailiikkeessä, jonka seurakunnista vain noin viidennes kuuluu muodollisesti uskontokunnaksi laskettavaan helluntaikirkkoon, muut toimivat yhdistyksinä. Eroakirkosta.fi-palvelu kertoo pyydettäessä lisää tilastoinnista.

Linkit kirkon tiedotteisiin:

2012:
http://evl.fi/EVLUutiset.nsf/Documents/D914C911129E4EFDC2257AE50038FC79?OpenDocument&lang=FI
Uutinen julkaistu 31.12.2012 Klo 12:24
Kirkon jäsenyyden jätti vuonna 2012 kaikkiaan 38 573 henkilöä - - Kirkkoon liittyi vuonna 2012 yhteensä 14 639 uutta jäsentä.

http://evl.fi/EVLUutiset.nsf/Documents/A2B2B7B6BFC8B7DCC2257B050023BC62?OpenDocument&lang=FI
Uutinen julkaistu 1.2.2013 Klo 8:34
Kirkosta erosi lopullisten tietojen mukaan 41 079 jäsentä, - - Liittyneitä oli 14 108

2011:
http://evl.fi/EVLUutiset.nsf/Documents/9999DD0F5FEE7F14C225797900292A1A?OpenDocument&lang=FI
Uutinen julkaistu 2.1.2012
Kirkon jäsenyyden jätti vuonna 2011 kaikkiaan 42 693 henkilöä. - - Kirkkoon liittyi vuonna 2011 yhteensä 14 082 uutta jäsentä.

http://evl.fi/EVLUutiset.nsf/Documents/F9015267D433F41EC225799500443630?OpenDocument&lang=FI
Uutinen julkaistu 30.1.2012 Klo 14:30
Kirkosta erosi lopullisten tietojen mukaan 46 177 jäsentä - -Liittyneitä oli 13 623

2010:
http://evl.fi/EVLUutiset.nsf/Documents/64F2FDE952AA9E00C225780D00247C8B?OpenDocument&lang=FI
Uutinen julkaistu 3.1.2011 Klo 8:49
Kirkon jäsenyyden jätti vuonna 2010 kaikkiaan 80 612 henkilöä. - - Kirkkoon liittyi vuonna 2010 yhteensä 13 816 uutta jäsentä.

http://evl.fi/EVLUutiset.nsf/Documents/959955AEA9D43EDFC22578290040F985?OpenDocument&lang=FI
Uutinen julkaistu 31.1.2011 Klo 13:55
Kirkosta erosi lopullisten tietojen mukaan 83 097 jäsentä - - Liittyneitä oli 13 284

2009:
http://evl.fi/EVLUutiset.nsf/Documents/7B565BE258F7707DC225769D002E8714?OpenDocument&lang=FI
Uutinen julkaistu 31.12.2009 Klo 10:43
Liittyneitä oli 12 588. - - Eronneita oli 41 225

http://evl.fi/EVLUutiset.nsf/Documents/7AAA77BC0D671082C22576D50031B064?OpenDocument&lang=FI
Uutinen julkaistu 25.2.2010 Klo 11:04
Liittyneitä oli tarkennettujen tietojen mukaan 12 195 - - Kirkosta erosi 43 650 jäsentä

2008:
http://evl.fi/EVLUutiset.nsf/Documents/0DCC039A551C3C6CC22575320038BE6F?OpenDocument&lang=FI
Uutinen julkaistu 2.1.2009 Klo 12:23
Väestörekisterikeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2008 luterilaiseen kirkkoon liittyi 11 156 henkilöä ja kirkosta erosi 48 268 henkilöä.

http://evl.fi/EVLUutiset.nsf/Documents/501581C6A288659AC225755F00495716?OpenDocument&lang=FI
Uutinen julkaistu 16.2.2009 Klo 15:24
Kirkkoon liittyi viime vuonna 10 763 henkilöä. Kirkosta eronneita oli 52 203.

Tilastotietoa kirkosta eroamisesta
http://www.eroakirkosta.fi/static/ek-tilastot/

Euroopan neuvoston yleiskokouksen suosituksen mukaan Euroopan yhteisiä arvoja on valtion ja kirkon erottaminen toisistaan. Suomen valtion tulisi siirtyä kohti tunnustuksettomuutta. Tunnustukseton valtio kohtelee kaikkia uskontoja ja vakaumuksia yhdenvertaisesti eikä ota kantaa minkään uskonnon tai vakaumuksen puolesta tai sitä vastaan. Uskonto ja vakaumus ovat yksityisasioita, eikä henkilöä pidä pakottaa ilmaisemaan uskontoaan tai vakaumustaan. Tunnustukseton valtio turvaa jokaisen perus- ja ihmisoikeudet, jotka nojaavat perustuslakiin ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.

LISÄTIETOJA:

Petri Karisma
040 748 9532