Eroa kirkosta Verolaskuri Media Ole mukana Palaute På svenska
Lisätty: 2013-12-08

Tiedote

Eroakirkosta.fi-palvelu aiheuttanut kirkolle lähes puolen miljardin tappiot

Eroakirkosta.fi-palvelu on toiminut kymmenen vuotta, ja niiden aikana evankelis-luterilaisesta kirkosta on eronnut sivuston kautta lähes 400 000 kirkon jäsentä. Tämä on aiheuttanut kumulatiivisesti lähes puolen miljardin euron veromenetykset evankelis-luterilaiselle kirkolle tähän mennessä.

Kirkollisverotappio on laskettu paikkakuntakohtaisesti hyödyntämällä tietoja eroajien ikä- ja sukupuolijakaumasta, Tilastokeskuksen kuntakohtaisia tulotilastoja iän ja sukupuolen mukaan, sekä tietenkin seurakuntakohtaista kirkollisveroprosenttia. Näin arvio on huomattavasti tarkempi kuin yleisesti käytetyt keskimääräisen kirkollisveron tai keskimääräisen palkan perusteella lasketut arviot. Tarkempaa tietoa kirkon veromenetyksistä löytyy 10-vuotisraportista: https://eroakirkosta.fi/static/media/muut/EK10vraportti.pdf.

Kirkosta eroaminen tulee jatkumaan vilkkaana seuraavina vuosina. Olemme laskeneet ennusteen valtionkirkon veromenetyksistä seuraavana kymmenenä vuotena. Kun kirkko menettää vuonna 2014 verotuloja noin 100 miljoonaa euroa, on tämä menetys vuonna 2020 jo 200 miljoonan euroa. Vuoteen 2020 mennessä kirkko tulee menettämään kumulatiivisesti kirkollisverotuloja yhteensä lähes 1,5 miljardia euroa.

Vuonna 1980 evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului vielä 90,3 prosenttia suomalaisista. Vuoden 2012 lopussa kirkkoon kuuluvia oli enää 76,4 prosenttia. Uskontokuntaan kuulumattomien osuus on tuona aikana noussut 7,9 prosentista 21 prosenttiin. Eroakirkosta.fi-palvelun kymmenvuotisen toiminnan aikana uskontokuntaan kuulumattomien osuus on kasvanut 7,0 prosenttiyksikköä, kun tätä edeltävänä kahtena vuosikymmenenä kasvua oli vain 6,1 prosenttiyksikköä.

Euroopan neuvoston yleiskokouksen suosituksen mukaan Euroopan yhteisiä arvoja on valtion ja kirkon erottaminen toisistaan. Suomen valtion tulisi siirtyä kohti tunnustuksettomuutta. Tunnustukseton valtio kohtelee kaikkia uskontoja ja vakaumuksia yhdenvertaisesti eikä ota kantaa minkään uskonnon tai vakaumuksen puolesta tai sitä vastaan. Uskonto ja vakaumus ovat yksityisasioita, eikä henkilöä pidä pakottaa ilmaisemaan uskontoaan tai vakaumustaan. Tunnustukseton valtio turvaa jokaisen perus- ja ihmisoikeudet, jotka nojaavat perustuslakiin ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Eroakirkosta.fi-palvelun 10-vuotisraportti. https://eroakirkosta.fi/static/media/muut/EK10vraportti.pdf

LISÄTIETOJA:

Petri Karisma
040 748 9532

Johanna Sauna-aho

Kaj Torrkulla
045 884 3633