Eroa kirkosta Verolaskuri Media Ole mukana Palaute På svenska
Lisätty: 2015-09-30

Tiedote

Eroakirkosta.fi-palvelulla 500 000 käyttäjää - Uskontokuntiin kuulumattomien osuus kaksinkertaistunut

Jo puoli miljoonaa valtionkirkkojen jäsentä on eronnut eroakirkosta.fi-palvelun kautta. Sivusto avattiin vuonna 2003, jolloin uskontokuntiin kuulumattomia oli noin 700 000. Määrä on palvelun olemassaolon aikana lähes kaksinkertaistunut 1,3 miljoonaan.

Muutos johtuu runsaan kirkosta eroamisen lisäksi kasteiden suosion hiipumisesta. Vuodesta 2013 saakka kirkon jäseniä on kuollut enemmän kuin vauvoja kastettu.

- Nopein romahdus on kuitenkin ollut vihkimisissä: viime vuonna jo 52 prosenttia pareista vihittiin ei-kirkollisesti, kun vuonna 2003 noin 30 prosenttia sanoi tahdon maistraatissa, muistuttaa tiedottaja Petri Karisma. Tämä ennakoi kasteiden vähenevän entistä nopeammin lähivuosina.

Myös liittyminen kasvanut

Samaan aikaan myös kirkkoon liittyminen on kasvanut selvästi. Vuosituhannen taitteessa liittyi vuosittain noin 10 000, viime vuonna ensimmäistä kertaa yli 15 000. Liittyjiä on nyt noin kolmasosa eroajien määrästä.

Liittyneiden määrä on kasvanut tasaisesti. Eroaminen on vaihdellut voimakkaasti, mutta liittyjien määrässä ei ole ollut mitään erityisiä piikkejä.

Tilastojen perusteella lähes kaikki kirkkoon liittyvät ovat aiemmin eronneita palaajia. Aikuisena kastettuja on vain muutamia satoja. Määrä on pudonnut huippuvuosista noin kolmannekseen.

Eroakirkosta.fi -palvelun tarkoituksena on nostaa esiin valtion ja kirkon erottaminen. Vapaa-ajattelijoiden mielestä valtion on kohdeltava kaikkia yhdenvertaisesti uskonnosta tai vakaumuksesta riippumatta. Kahden kirkon suosiminen tarkoittaa muiden uskontojen ja uskonnottomien syrjintää.

LISÄTIETOJA:

Petri Karisma
Eroakirkosta.fi-palvelun toinen perustaja
Tiedottaja
040 748 9532

Kaj Torrkulla
Tiedottaja
045 859 3143

TIEDOKSI TOIMITUKSILLE:

Eroakirkosta.fi-palvelun kautta voi erota molemmista valtionkirkoista. Puolesta miljoonasta palvelun käyttäjästä noin 99 prosenttia on eronnut evankelis-luterilaisesta kirkosta ja 1 prosentti ortodoksisesta kirkosta.

Kirkkoon liittyneiksi tilastoiduista noin 10 prosenttia on alle vuoden ikäisenä liittyneitä, siis vähän tavallista vanhempana kastettua vauvoja. Virhe on ollut melko tasainen, eikä sen huomioiminen muuttaisi kokonaiskuvaa olennaisesti.

Käsite uskontokuntiin kuulumattomat ei ole aivan tarkka. Erityisesti helluntailiike on maan 2. tai 3. suurin uskontokunta, mutta juridisesti neljä viidesosaa siitä toimii yhdistyksenä eikä uskonnollisena yhdyskuntana.