Eroa kirkosta Verolaskuri Media Ole mukana Palaute På svenska
Lisätty: 2006-12-11

Oikeusasiamies: Maistraattien yhtenäistettävä kirkostaeroamisilmoitusten käsittely

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläisen mukaan maistraattien tulisi hyväksyä yhtenäisesti sähköpostitse tehdyt ilmoitukset kirkosta eroamisesta. Näin EOA asettuu sisäasianministeriön 28.12.2004 antaman kannan taakse. Sisäasianministeriön mukaan sähköpostilla ja faksilla tehdyt eroilmoituksen tulee hyväksyä, ellei ole erityistä perustetta epäillä lähettäjän henkilöllisyyttä tai muutoin viestin aitoutta.

Suomen 31 maistraatista 20 hyväksyy suoraan kaikki sähköisesti tehdyt eroamisilmoitukset. Seitsemän maistraattia hyväksyy sähköpostilla tapahtuvan kirkosta eroamisen, mutta vaativat joissakin tapauksissa lisäselvityksiä. Neljä maistraattia on sähköpostin suhteen totaalikieltäytyjiä. Nämä eivät hyväksy sähköpostia, ellei niissä ole sähköistä allekirjoitusta tai lähettäjää ole tunnistettu.

Helsingin maistraatti tukee valtionkirkkoa

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös on hyvä ja olisi toivottavaa, että aikaa myöten kaikki maistraatit taipuisivat sisäasianministeriön ja EOA:n päätökseen. On valitettavaa, että vaikka EOA pitää Helsingin maistraatin tulkintaa ahtaana suhteessa lainsäädäntöön, ei se pysty velvoittamaan maistraatteja toimimaan yhtenäisesti. Maistraattien erilainen suhtautuminen sähköiseen eroamiseen asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan.

Helsingin maistraatin vastauksessa EOA:lle oli maininta, että kirkosta eroaminen on yksilön kannalta merkittävä toimenpide ja tämän takia ilmoituksen henkilökohtainen varmentaminen on perusteltua. Väkisin tulee mieleen, että tärkein motiivi kieltäytyä sähköpostilla eroamisesta ei ole tietosuoja, vaan kirkosta eroamisen hidastaminen. Sähköpostilla kirkosta eroaminen on muualla maassa nostanut kirkosta eroamista useilla kymmenillä prosenteilla. On aivan selvää, että kirkosta eroaminen kasvaisi myös Helsingissä saman verran, mikäli Helsingin maistraatti hyväksyisi sähköpostilla kirkosta eroaminen. Ei ole hyvän hallintotavan mukaista, että valtion virkamies politikoi jonkin toimijan, tässä tapauksessa evankelis-luterilaisen kirkon puolesta.

Asiaanliittyvää

» Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös