Eroa kirkosta Verolaskuri Media Ole mukana Palaute På svenska
Lisätty: 2007-07-29

Eroakirkosta.fi: puolivuotiskatsaus 2007

Sisältö

 1. Sivuston tausta
 2. Vuosi 2006
 3. Vuosi 2007
  1. Ennuste vuodelle 2007
 4. Sähköpostiero mahdollinen kaikissa kunnissa
  1. Sähköpostieroaminen
  2. Maistraattikartta
 5. Naispappeuskiista
 6. Syitä eroamiselle
 7. Uskonnollinen täysi-ikäisyys
 8. Rahankeräyslaki
 9. Uutisvuoto

1. Sivuston tausta

Eroakirkosta.fi on Tampereen vapaa-ajattelijoiden palvelu, joka helpottaa kirkosta eroamista. Palvelu perustettiin marraskuussa 2003. Sivuston kautta eronneiden määrä on kasvanut rajusti vuosittain. Kolmen toimintavuoden jälkeen sivusto keräsi noin 80% kaikista eroista, mikä näkyy seuraavassa taulukossa ja kuvassa:

vuosisivuston kautta eronneetkaikki eronneetsivuston osuus %
2003n. 1 00026 857n. 3.7%
200410 45927 00938,7%
200522 77033 04368,9%
200627 67234 95279,2%
Eroakirkosta.fi:n kautta tehdyt erot ja kaikki erot vuosina 2004-2006

Sivuston tarkoituksena on edistää valtion ja kirkon erottamista Suomessa, ja sitä kautta demokratiaa ja aatteiden tasa-arvoa. Kirkon erityisoikeus kerätä veroja on lopetettava. Uskonnolliset yhdyskunnat voivat kerätä varansa jäsenmaksuilla ja lahjoituksilla muiden aatteellisten yhdistysten tapaan.

Kirkosta eroaminen Suomessa on lisääntynyt, ja kirkkoon kuuluvan väestön osuus on vähentynyt vuosittain (lähde), mikä näkyy seuraavassa taulukossa:

vuosi eronneet liittyneet muutos kirkkoon kuuluvien osuus %
2000 13 600 11 200 -2 400 85
2001 14 100 10 600 -3 500 84,8
2002 16 077 10 377 -5 700 84,6
2003 26 857 10 023 -16 834 84,1
2004 27 009 9 365 -17 644 83,6
2005 33 043 9 559 -23 484 83,1
2006 34 952 10 116 -24 836 82,4

2. Vuosi 2006

Vuosi 2006 (ks. vuoden 2006 tiedotteet) oli tapahtumarikasta aikaa eroakirkosta.fi:lle.

Sivuston osuus kaikista eroista kasvoi 69%:sta 79%:iin.

Korkein hallinto-oikeus antoi päätöksen Eroakirkosta.fi mainoksen kieltämisestä Tampereen liikennelaitoksen busseissa. Eduskunnan oikeusasiamies vaati sähköisen erokäytännön yhtenäistämistä maistraateissa. Väestörekisterikeskus kieltäytyi luovuttamasta osoitetietoja Eroakirkosta.fi:lle aatteellista mainontaa varten.

3. Vuosi 2007

Tammi-kesäkuussa Eroakirkosta.fi:n kautta erosi arviolta 13 060 henkilöä. Vastaava luku vuonna 2006 oli arviolta 9 592 henkilöä. Tämä tarkoittaa 36%:n kasvua palvelua käyttäneiden määrässä, ei kokonaiseromäärän kasvua.

3.1 Ennuste vuodelle 2007

Optimistinen arvio: Vuoden 2006 alkupuoliskon osuus koko vuoden eroista oli 34,5%. Jos oletamme tälle vuodelle saman jakauman, Eroakirkosta.fi käsittelee noin 37 900 eroa vuonna 2007. Jos ero-osuutemme tänä vuonna on enintään 90%, ja 5% eroista ei lopulta tapahdu, saavutetaan vuonna 2007 noin 40 000 eroa, eli noin 14,5% kasvu verrattuna vuoteen 2006.

Pessimistinen arvio: Vuoden 2005 ja 2006 välinen kasvu erojen kokonaismäärässä oli 5,8%. Jos soveltaisimme 5,8%:n kasvua vuoden 2006 lukuun, tulisi vuoden 2007 eromääräksi noin 37 000.

Ennuste: Näiden kahden arvion keskiarvo on 38 500 eroa vuodelle 2007, mikä tarkoittaisi noin 10% kasvua vuoteen 2006 verrattuna.

Seuraava kuva esittää kuukausittaiset Eroakirkosta.fi:n kautta tehdyt erot vuosille 2004-2007:

Kuukausittaiset eromäärät vuosille 2004-2007 eroakirkosta.fi:n kautta

4. Sähköpostiero mahdollinen kaikissa kunnissa

4.1 Sähköpostieroaminen

Eroaminen sähköpostilla on nyt mahdollista kaikkialla Suomessa. Helsingin, Turun ja Vakka-Suomen maistraatit olivat viimeisten joukossa sähköpostierojen sallimisen suhteen.

Valitettavasti kaikki maistraatit (7/25) eivät vielä hyväksy sähköistä eroilmoitusta suoraan Eroakirkosta.fi-palvelusta. Näillä alueilla eroaja joutuu lähettämään eronsa omalla sähköpostiohjelmallaan, mikä on aiheuttanut monelle eroajalle vaikeuksia. Viranomaisille tämä voi aiheuttaa vaikeuksia mikäli vastaisuudessa ilmenee pilaeroja, sillä joidenkin sähköpostijärjestelmien tietojen saaminen on vaikeata. Onneksi väärinkäytöksiä on tullut tietoomme vain kourallinen niistä 75 000 erosta, jotka olemme käsitelleet sivuston olemassaolon aikana. Niiden internet-käyttäjien näkökulmasta, jotka tahtovat erota kirkosta, sähköpostin lähettäminen on kuitenkin käytännön ongelma.

Arviolta 62% kaikista sähköpostieroista tulee suoraan Eroakirkosta.fi-palvelusta. Espoon, Helsingin, Hämeenlinnan, Pohjois-Karjalan, Lapin, Lahden ja Lappeenrannan maistraatit eivät vielä hyväksy käytäntöä. Toivomme, että nämä maistraatit korjaavat käytäntönsä pian.

4.2 Maistraattikartta

Seuraava kuva näyttää ongelmallisten maistraattien alueet punaisella, ja kunnolliset alueet vihreällä. Punaisella merkityt alueet eivät hyväksy suoria sähköpostieroja eroakirkosta.fi:stä, vaan eroaja joutuu käyttämään erillistä sähköpostiohjelmaa eron suorittamiseksi.
Kartta Suomen maistraateista jotka hyväksyvät suorat sähköpostierot eroakirkosta.fi:stä (vihreällä)
Noin 1,8 miljoonaa suomalaista 5,3 miljoonasta (34%), asuu sellaisten maistraattien alueella, jotka eivät hyväksy suoria sähköpostieroja. Näistä maistraateista kaksi suurinta, Helsingin ja Espoon maistraatit, palvelevat 970 000 suomalaista.

5. Naispappeuskiista

Naispappeuskiista aiheutti tänä keväänä keskustelua kirkon asemasta tasa-arvoyhteiskunnassa. Keskustelu tulee ilmeisesti jatkumaan tulevaisuudessakin, ja vaikutukset olivat selvät Eroakirkosta.fi:n näkökulmasta. Tähän mennessä kiista on aiheuttanut arviolta 1 000 eroa ev.lut. kirkosta. Olemme saaneet kiistasta paljon palautetta, mikä kertoo meille että asia koskettaa monia kansalaisia. Kehotamme ihmisiä eroamaan kirkosta ja lähettämään palautetta heille.

6. Syitä eroamiselle

Eroakirkosta.fi:n saaman palautteen perusteella tärkeimpiä syitä kirkosta eroamiselle ovat:
 • Ateismi, agnostisuus tai vähäinen usko
 • Verojen välttäminen (moni kuuluisi kirkkoon mikäli se olisi halvempaa)
 • Eroamisen helppous (palvelun kautta)

Muut uskontokunnat

Evankelis-luterilaisesta kirkosta on parissa vuodessa eronnut yli 60 000 ihmistä. Vertailun vuoksi, sekä ortodoksisessa kirkossa että helluntailiikkeessä on kummassakin noin 60 000 jäsentä. Muihin pienempien uskontokuntiin kuuluu yhteensä noin 60 000 jäsentä. Jos eroajista edes kymmenen prosenttia liittyisi johonkin toiseen uskontokuntaan, se näkyisi tilastoissa selvänä piikkinä. Yli tuhannen ihmisen uskontokunnissa muutos vuoden 2005 aikana on seuraava:
 • Jehovan todistajat -6
 • Vapaakirkko +82
 • Katolinen kirkko +311
 • Adventtikirkko -42
 • Mormonit -31
Kasvaneita yhdyskuntia ovat siis lähinnä ne, jotka saavat maahanmuuton myötä uusia jäseniä. Erityisen selvä prosentuaalinen muutos lienee muslimien osuudessa, mutta tämä ei näy tilastoissa. Mikään uskonnollinen yhdyskunta ei ole edes itse kertonut julkisuudessa jäsenmäärän merkittävästä kasvusta. Valtava enemmistö kirkosta eronneista siis jää uskontokuntien ulkopuolelle.

7. Uskonnollisen täysi-ikäisyyden alentaminen 15 vuoteen

Tällä hetkellä alle 18-vuotias henkilö ei saa erota kirkosta ilman vanhempiensa suostumusta. Eroakirkosta.fi kannattaa uskonnollisen täysi-ikäisyyden rajan laskemista 15 vuoteen. Aiheesta lisää

8. Uusi rahankeräyslaki vaikeuttaa yhdistysten varainhankintaa

Vuoden 2006 elokuun alusta voimaan astunut rahankeräyslaki vaikeuttaa merkittävästi yhdistysten rahakeräysluvan saamista. Tampereen vapaa-ajattelijoilla on ollut kaksi rahankeräyslupaa vanhan lain aikana. Uusin valtakunnallinen rahankeräyslupahakemus hylättiin sillä perusteella, että Tampereen vapaa-ajattelijat olisi paikallinen yhdistys ja toimisi vain Pirkanmaalla. Uuden lain mukaan keräysalueen ja toiminta-alueen tulee olla sama. Tampereen vapaa-ajattelijat on ylläpitänyt internetissä toimivaa Eroakirkosta.fi-palvelua vuoden 2003 lopulta saakka. Sivuston toiminta ja vaikutus todistaa, että Tampereen vapaa-ajattelijat on valtakunnallinen toimija, vaikka sen nimessä on sana Tampere. Aiheesta lisää

9. Eroakirkosta.fi Uutisvuodossa

Uutisvuoto -niminen huumoriohjelma käsitteli keväällä (2007-04-28) kirkosta eroamista. Ohjelmassa kerrottiin, että kirkosta eroaminen on kaksinkertaistunut sen jälkeen, kun se on ollut mahdollista tehdä Internetissä, ja että Tampereen vapaa-ajattelijat ry on perustanut sivuston, jonka kautta vapaamielisempää kirkkoa kaipaavat ihmiset voivat protestiksi erota kirkosta. Naispappeuskiistaan viitaten ohjelmassa vitsailtiin, että "meitä naisia taas sorretaan." Toinen sutkautus: "Suomessa ei kukaan olisi kohta avioliitossa, jos siitä olisi yhtä helppo erota kuin kirkosta."

Ohjelmassa vitsailtiin myös, että olisi kätevää, jos kirkosta voisi erota tekstiviestillä. Kyseinen ajatus ei ole pelkästään vitsailun tasolla, vaan sellainen järjestelmä on jo suunnitteilla. Järjestelmä saataisiin helposti käyttöön kaikissa muissa kunnissa paitsi niissä, jotka eivät hyväksy suoraa Eroakirkosta.fi:stä lähetettyä sähköpostieroa (ks. yllä).