Eroa kirkosta Verolaskuri Media Ole mukana Palaute På svenska
Lisätty: 2005-11-22

Eroakirkosta.fi: kaksi vuotta, 28 000 eronnutta

Eroakirkosta.fi-sivusto julkaistiin 21. marraskuuta 2003. Sivuston kautta on tänä aikana eronnut yli 28 000 ev.lut. kirkon jäsentä. Sivuston suosio on koko sen toiminnan ajan kasvanut.

Marraskuun 21. päivään mennessä on tänä vuonna sivuston kautta eronnut 16 600 kirkon jäsentä. Viime vuonna vastaavana aikana sivuston kautta erosi 6 235 ihmistä kirkosta. Näin kasvua tulee 166 %. Valtava kasvu on selitettävissä sähköpostieroamisen sallimisella ja sivuston yleisen tunnettuuden lisääntymisellä. Vuonna 2005 eroakirkosta.fi-sivuston merkitys tulee olemaan keskeinen, kun mietitään syitä kirkosta eroamisen suureen kasvuun.

Miksi eroakirkosta.fi-sivusto?

Vapaa-ajattelijoiden yhteiskunnallinen päätavoite on valtion ja kirkon erottaminen. Valtion tulee olla oikeudellisesti sitoutumaton ja puolueeton suhteessa eri maailmankatsomuksiin ja elämänasenteisiin. Nykyinen valtionkirkkojärjestelmä antaa yhdelle katsomusryhmälle runsaasti etu- ja erioikeuksia, jotka asettavat Suomen kansalaiset epätasa-arvoiseen ja epäoikeudenmukaiseen asemaan.

Tällaisia etu- ja erioikeuksia ovat muun muassa:

  • Verotusoikeus, Ev. lut. kirkon jäsenmaksu kerätään muun verotuksen mukana valtion toimesta. Kirkollisvero määräytyy samalla tavalla, kuin kunnallisvero ja sitä kohdellaan lainsäädännössä kuin muitakin varoja. Kirkollisvero kuuluu mm. samaan ulosmittauskäytännön piirin kuin valtionvero.
  • Mainitaan ainoana katsomusyhteisönä perustuslaissa; 76§ Kirkkolaki. Eduskunta säätää Ev. lut. kirkon kirkkolain, jossa säädetään kirkon järjestysmuodosta ja hallinnosta. Eduskunta ei kylläkään voi kirkkolain säätämisessä käyttää normaaleja lainsäätäjän oikeuksiaan, vaan sen on hyväksyttävä kirkkohallituksen esitys sellaisenaan.
  • Hautausmonopoli ja siihen liittyvä vainajan olettaminen luterilaiseksi ellei toisin todisteta. Ev. lut. kirkon mielestä kirkosta eroaminen ei ole riittävä tahdon ilmaus siitä, että ko. yksilö haluaa olla kirkollisten toimitusten ulkopuolella, niin eläessään, kuin kuolleessaan.
  • Kirkko saa osansa yhteisöveron tuotosta. Vero kerätään kaikilta yrittäjiltä, eli kirkon rahoittamiseen osallistuvat niin muslimit kuin uskonnottomat yrittäjät.

Eroakirkosta.fi-sivusto tarjoaa vapaa-ajattelijoille erinomaisen keinon pitää esillä ja kritisoida tätä yhteiskunnallista epäkohtaa.