Eroa kirkosta Verolaskuri Media Ole mukana Palaute På svenska
Lisätty: 2009-01-30

Tiedote 30.1.2009

KHO: Ei osoitetietoja eroakirkosta-mainontaan

Korkein hallinto-oikeus (KHO) hylkäsi Tampereen vapaa-ajattelijoiden valituksen osoitetietojen saamiseksi eroakirkosta.fi -mainontaan. Yhdistys halusi ostaa osoitetiedot ja mainostaa kirkosta eroamista 18 vuotta täyttäville.

KHO teki päätöksen äänin 3-2. Vähemmistöön jääneet kaksi tuomaria kannattivat tietojen luotuvusta ja totesivat "Yhdistys käyttää asiassa sille perustuslain 12 §:ssä turvattua sananvapautta, eikä kysymys ole esimerkiksi laittomasta toiminnasta, hyvän tavan vastaisesta markkinoinnista tai sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa."

Eroakirkosta.fi -palvelun tiedottaja Jori Mäntysalo on hämmästynyt.
- Osoitteita on saatu esimerkiksi vaalimainosten lähettämiseen. Poliittisen ja muunlaisen aatteellisen mainonnan erottelu on kummallista eikä perustu lakiin.

Vapaa-ajattelijat ovat jo aiemmin vedonneet asiassa perustuslakivaliokuntaan. Osoitteiden myyntiä säätelevä väestötietolaki on parhaillaan Eduskunnan käsittelyssä. Hallituksen esitys uudeksi laiksi jättää avoimeksi saako osoitetietoja käyttää aatteelliseen markkinointiin samoin kuin kaupalliseen mainontaan.

Eroakirkosta.fi -palvelua ylläpitää Tampereen vapaa-ajattelijat ry. Tampereen vapaa-ajattelijat ry on uskonnottomien yhdistys, jonka tavoitteena on mm. kaikkien uskontojen ja vakaumusten saattaminen tasa-arvoisiksi sekä uskonnottomien etujen valvonta.

Lisätietoja

Kaj Torrkulla
Eroakirkosta.fi:n tiedottaja (ruotsin- ja suomenkielinen asiointi),
hallituksen jäsen
Tampereen vapaa-ajattelijat ry
050-525 1606

Heikki Orsila
Eroakirkosta.fi:n tiedottaja, hallituksen jäsen
Tampereen vapaa-ajattelijat ry
040-732 5989

Jori Mäntysalo
Eroakirkosta.fi:n tiedottaja
0400 391 558

Tiedoksi toimituksille

KHO:n päätös on verkossa:
http://www.kho.fi/paatokset/45678.htm

Juttua koskevat aiemmat tiedotteet löytyvät osoitteista
http://www.eroakirkosta.fi/media/none/tiedote7_08.txt?year=2008
http://www.eroakirkosta.fi/media/none/tiedote6_06.txt?year=2006
http://www.eroakirkosta.fi/media/none/tiedote4_06.txt?year=2006

Vapaa-ajattelijain liiton lausunto perustuslakivaliokunnalle on sivulla
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/lausunnot/vaestotietolaki-pev

Vuonna 2008 eroakirkosta.fi -palvelun kautta eronneista 1338 oli tullut täysi-ikäiseksi alle kuukausi ennen eroamistaan. Määrä on yli kuusinkertainen verrattuna 18-20 -vuotiaiden normaaliin erovauhtiin.

Väestötietolain kiistanalainen kohta on 27 §: "- - Tietoja voidaan luovuttaa myös suoramarkkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimukseen, osoitepalveluna, asiakasrekisterin päivittämiseen, historialliseen tai tieteelliseen tutkimukseen taikka muuhun näihin verrattavaan tarkoitukseen - -". Laki on verkossa:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930507

Hallituksen esitys uudeksi väestötietolaiksi on osoitteessa
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2008/20080089