Eroa kirkosta Verolaskuri Media Ole mukana Palaute På svenska
Lisätty: 2009-11-11

Tiedote 11.11.2009

Viidennes suomalaisista ei kuulu valtionkirkkoon

Eroakirkosta.fi-palvelun mukaan evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumattomia on jo viidesosa suomalaisista. Kirkon jäsenmäärä on laskenut koko ajan jyrkentyvästi erityisesti tällä vuosituhannella.

- Kirkon jäsenmäärä on nyt alittanut 80%. Edelliseen kymmeneen prosenttiyksikköön meni melkein 30 vuotta, mutta seuraavat kymmenen prosenttiyksikköä menevät jo vuoteen 2020 mennessä, arvioi tiedottaja Heikki Orsila.

Vielä vuonna 1981 evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului 90 prosenttia suomalaisista, vuonna 2000 enää 85 prosenttia. Vuonna 2003 säädettiin uusi uskonnonvapauslaki ja eroakirkosta.fi-palvelu avautui, jolloin kirkon jäsenmäärän lasku kiihtyi entisestään. Ennätysvuosi oli 2008, jolloin kirkosta erosi yli 52 000 ihmistä.

- Kirkosta eroaminen tuskin saavuttaa enää huippuvuotta 2008. Olemme siirtymässä eroavien sukupolvesta kastamattomien sukupolveen, kun kirkkoon kuulumattomat eivät kasta lapsiaan, Orsila pohtii.

Myös kastettujen osuus on laskussa

Ennakkotietojen mukaan kasteiden määrä on Helsingissä vähentynyt 2,5 prosenttia ja Tampereella peräti 5 prosenttia verrattuna viime vuoteen. Jos kehitys jatkuu samana koko maassa, kastettujen osuus syntyneistä putoaa alle kirkkoon kuuluvien osuuden. Syy on kirkon jäsenkunnan painottuminen vanhempiin ikäluokkiin.

Noin 16 - 17 prosenttia suomalaisista ei kuulu mihinkään uskontokuntaan. Ortodokseja ja helluntailaisia on molempia noin prosentti. Loppu 1 - 2 prosenttia kuuluu muihin pienuskontoihin.

Eroakirkosta.fi-palvelua ylläpitää Tampereen vapaa-ajattelijat ry. Tampereen vapaa-ajattelijat ry on uskonnottomien yhdistys, jonka tavoitteena on muun muassa kaikkien uskontojen ja vakaumusten saattaminen tasa-arvoisiksi sekä uskonnottomien etujen valvonta. Tampereen vapaa-ajattelijat on myös elamankatsomustieto.fi- ja uskomaton.fi-projektien taustayhteisö.

Lisätietoja:

Heikki Orsila
Eroakirkosta.fi:n tiedottaja
Tampereen vapaa-ajattelijat ry
040-732 5989

Petri Karisma
Eroakirkosta.fi:n tiedottaja
Tampereen vapaa-ajattelijat ry
040-748 9532

Kaj Torrkulla
Eroakirkosta.fi:n tiedottaja (suomen- ja ruotsinkielinen asiointi)
Tampereen vapaa-ajattelijat ry
050-525 1606

Jori Mäntysalo
Eroakirkosta.fi:n tiedottaja
Tampereen vapaa-ajattelijat ry
0400-391 558

TIEDOKSI TOIMITUKSILLE, laskelman taustatiedot

Väestörekisterikeskuksen (VRK) mukaan 10.11.2009 suomalaisia oli 5 349 585.

VRK:n mukaan 10.7. evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului 4 281 824 henkilöä, ja 10.9. jäseniä oli 4 280 921. Eroakirkosta.fi-palvelun kautta erosi 10.7.-9.9.2009 yhteensä 4812. Arvioimme eroakirkosta.fi-palvelun osuudeksi 92 prosenttia kaikista eroista (90,6 prosenttia vuonna 2008), eli kokonaiseromääräksi mainittuna aikana 5230.

Välillä 10.9.-10.11. eroakirkosta.fi-palvelua käytettiin 7015 kertaa, eli 92 prosentin osuus olettaen eroajia oli yhteensä 7625. Tästä ja väkiluvusta saadaan osuus 79,98 prosenttia.

Uskontokuntien jäsenmäärä tilastoidaan kahdella poikkeavalla tavalla. VRK laskee kirkon jäseniksi vauvat kasteesta alkaen. Tilastokeskuksen laskelmissa tiettyä ikää nuoremmat vauvat lasketaan äidin uskontokunnan mukaan. Tämän tiedotteen laskelma perustuu VRK:n tapaan.

Helluntailiikkeen jäsenmäärä perustuu Seurakuntaoppaan 2009 tietoihin. Sen perusteella suomenkielisten helluntaiseurakuntien jäsenmäärä olisi pysynyt vakaana (45 548 vuonna 2006, 45 866 vuonna 2008), ja oletamme ruotsinkielisten seurakuntien kehityksen samaksi. Virallisissa tilastoissa helluntailiike näkyy melko pienenä, mutta syynä on vain tilastointiero rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan ja rekisteröidyn yhdistyksen välillä.

VRK ei ole julkaissut pienuskontojen jäsenmääriä 2008 lopussa, mutta vuosien 2004-2007 lukujen perusteella määrä ei muutu merkittävästi. Mikään uskontokunta ei myöskään itse ole tiedottanut jäsenmäärän isoista muutoksista. Kasvua on ainakin Katolisessa kirkossa maahanmuuton myötä, mutta lukumäärä on edelleen varsin pieni.

Muista pienuskonnoista vähiten tietoa on islam-seurakunnista. Pienimmillään määräksi arvioidaan vain virallisesti yhdyskuntiin rekisteröidyt.  Suurimmillaan mukaan lasketaan kaikki maahanmuuttajat islamilaisista maista, myös uskonnollista vainoa pakenevat.