Eroa kirkosta Verolaskuri Media Ole mukana Palaute På svenska
Lisätty: 2008-01-02

Eroakirkosta.fi -palvelu rikkoi taas ennätyksen!

Eroakirkosta.fi -palvelun kautta erosi viime vuonna 32 418 evankelis-luterilaisen kirkon jäsentä. Kasvua vuoteen 2006 tuli 17%. Kirkosta eronneiden kokonaismäärää on vaikea arvioida, koska emme tiedä, mikä on eroakirkosta.fi -palvelun osuus kaikista eroista. Vuoden 2007 alussa arvioimme, että 40 000 kirkosta eroajan raja olisi mennyt rikki vuonna 2006. Palvelun osuus kaikista eroajista oli kuitenkin kasvanut yli 10%-yksikköä vuodesta 2005, joten arviomme oli pahasti yläkanttiin. Evankelis-luterilaisen kirkon käyttämät väestörekisterikeskuksen luvut taas olivat selvästi alakanttiin arvioidut.

Eroakirkosta.fi -palvelua käyttävät erityisen ahkerasti nuoret. Palvelun kautta eronneista 54,7% oli 18 - 29 -vuotiaita. Tämä tarkoittaa noin 17 800 henkilöä. Näistä ikäluokista eroaa kirkosta vuosittain noin 2,5% . Kahdeksantoistavuotiaat ovat suurin yksittäinen palvelun käyttäjäryhmä, he edustavat noin 8,5% kaikista eroista. Tämä tarkoittaa noin 2750 henkilöä ja se on noin 4,2% ikäluokasta. On hyvä huomata, että nykyisistä 18-vuotiaista on kirkosta eronneita yli 30%, kun he aikanaan täyttävät 30 vuotta.

Yli 30-vuotiaiden kirkosta eroaminen keskittyy vuoden loppuun, mikä ilmenee oheisesta kuvaajasta (kuva 1). Kirkosta eroaminen on eroakirkosta.fi -palvelun toiminnan aikana tasoittunut jonkinverran koko vuodelle. Kun vuoden viimeinen neljännes edusti vuonna 2004 62% kaikista eroista, oli vastaava luku vuonna 2007 enää 39% (kuva 2). Miesten osuus palvelun kautta tehdyistä eroista on 59,1%.

Määrällisesti suurinta kirkosta eroaminen oli Helsingissä. Helsingissä tullaan rikkomaan 5000 eronneen raja. Seuraavaksi eniten kirkosta eroamisia oli Tampereella ja Espoossa. Suhteutettuna väkilukuun kärkeen kiilaa Oulu ja hyvänä kakkosena on Jyväskylä. Maakunnista vilkkainta kirkosta eroaminen, sekä määrällisesti, että suhteellisesti oli Uudellamaalla ja Pirkanmaalla, joissa peräti 0,76% ja 0,75% väestöstä erosi kuluneen vuoden aikana. Kunta- ja maakuntakohtaiset kirkosta eroamisluvut löytyvät täältä:

Kuntakohtaiset eroamisluvut
Maakuntakohtaiset eroamisluvut

Ikäjakauma kuukausittain

Kuva 1. Ikäjakauma kuukausittain Kirkosta eroaminen neljännnesvuosittain

Kuva 2. Kirkosta eroaminen neljännnesvuosittain