Eroa kirkosta Verolaskuri Media Ole mukana Palaute På svenska
Lisätty: 2006-11-15

Vaatimukset hallinto-oikeudessa: Väestörekisterikeskuksen päätös on kumottava ja se on velvoitettava antamaan hakijalle sen pyytämät tiedot, minkä lisäksi valtion on korvattava oikeudenkäyntikulut.

Perustelut:

1. yhdenvertaisuusperiaate

Päätös loukkaa yhdistyksen yhdenvertaisuutta ja on hyvän hallinnon periaatteitten vastainen. Päätöksestä on pääteltävissä, että väestörekisterikeskus on hylännyt hakemuksen sillä perusteella, että henkilötietojen käyttötarkoitus ei miellyttänyt päättäviä virkamiehiä.

Henkilötietoja luovutetaan laajasti mm kaupallisiin tarkoituksiin ja mielipidetiedusteluihin. Tampereen vapaa-ajattelijat on päätöksellä asetettu muihin rekisteritietoja pyytäneisiin verrattuna eriarvoiseen asemaan epäasiallisilla perusteilla.

2. virheelliset oletukset

Väestörekisterikeskus väittää virheellisesti, että olemme pyytäneet uskontokuntatietoja. Hakemuksemme koski yksiselitteisesti kaikkien 18 vuotta täyttävien tietoja erittelemättä kohderyhmää millään uskontoperusteella. Emme pidä hyväksyttävänä hakemuksemme vääristelyä.

Hakemuksen tarkoitus on saada apuväline kirkostaeroamiskampanjan tueksi.. Kysymyksessä ei ole vain kirkon jäsenille osoitettu kampanja, vaan kaikille tarkoitettu eräänlainen tietoisku. Kehottaminen eroamaan kirkoista on perustuslain mukainen oikeutemme. Meillä on oikeus osoittaa sanomamme kaikille maassa asuville siitä riippumatta, ovatko jäseninä seurakunnassa vai eivät.

Päätöksen sivulla 2 väitetään tarpeellisuusvaatimuksen vastaiseksi sitä, että kirkkoon kuulumattomatkin saisivat osoitteeseensa kampanjaviestin. Väite on keinotekoinen eikä vastaa siinä viitatun väestötietolain 25 § 1 momentin oikeaa sisältöä. Katsomme, että meillä itsellämme on vapaus harkita, mikä on kampanjamme kannalta tarpeellista – samoin kuin kauppiaatkin harkitsevat mainosjakelunsa laajuutta. Siitä päättäminen ei kuulu virkamiehille.

3. ”näkemysten loukkaava suhde”

Päätöksen 2. sivun lopussa on varsinainen perustelu. Väestörekisterikeskus jossittelee, että kampanjamme voi olla loukkaava, ja väestötietoja ei saa käyttää sellaiseen toimintaan, vaikka toiminta onkin laillista. Perustelu on kestämätön. Se johtaisi yhteiskunnallisen keskustelun tukahduttamiseen ja merkitsee sensuuria. Sananvapauteen kuuluu nimenomaan myös kärkevien ja jopa loukkaavien viestien esittämisoikeus (ks. esim. Sami Manninen: Sananvapaus ja julkisuus, s. 411-412. Teoksessa Pekka Hallberg ym: Perusoikeudet, WSLT Helsinki 1999) Korostettakoon, että kampanjamme ei ole ketään kohtaan loukkaava. Tarkoitus on neutraalilla ja värittömällä tavalla tuoda esiin uskonnoton vaihtoehto. Tämä ei voi olla loukkaavaa.

Väestörekisterikeskus toistaa useaan otteeseen, että sillä ei ole velvollisuutta antaa osoitetietoja, ja että kenelläkään ei ole oikeuttaa saada tietoja. Perustelu on virheellinen. Väestörekisterikeskustakin sitoo perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuusperiaate. Keskus ei saa mielivaltaisesti viestin sisällön perusteella syrjiä yhdistystämme ja asettaa eriarvoiseen asemaan esimerkiksi mainostajiin verrattuna. Mainoksetkin koetaan usein loukkaaviksi ja niihin liittyy moraalisia painotuksia, jotka joku voi kokea vastenmielisiksi. Siitä huolimatta mainoksiakaan ei saa sensuroida.

Sivun 3 perustelu on myös epälooginen. Lauseesta ”voidaan luovuttaa” ei voi loogisesti johtaa lausetta ”ei voi luovuttaa”.

Väestörekisterikeskuksen päätös on lainvastainen ja yhdistystämme syrjivä. Se kohdistuu sananvapauden ytimeen eli oikeuteen esittää mielipiteitä ja vaihtoehtoja yhteiskunnallisista asioista.

Helsingissä marraskuun 13 päivänä 2006

Tampereen vapaa-ajattelijat ry.

Laati

Kalevi Hölttä oik.lis.